EU Trust

Kurv - 0 Vare

Du har ingen varer i handlekurven.

Myndighetetenes anbefalinger
Produktsammenligning

Du har ingen produkter å sammenligne.

Myndighetetenes anbefalinger

 

Dette sier de danske helsemyndighetene om mobilstråling

På den ene side sier hverken Sundhedsstyrelsen eller Kræftens Bekæmpelse i Danmark direkte at det er farlig å f.eks. snakke i mobiltelefon. Omvendt indikerer anbefalingene deres, både ordlyden og anbefalinger om forsiktighet, at man bør ta sine forholdsregler og ta saken alvorlig. Dessuten sier de klart og tydelig at det stadig er mangel på forskning som kan gi klare svar på de mange spørsmål om bivirkninger. Dette ikke minst i forhold til den eksplosive utviklingen i forbruket og eksponeringen som er skjedd siden forskningen startet for 10-15 år siden (les mer om utviklingen). Her tenker vi spesielt på risikoen ve lang tids bruk av mobiltelefoner, tablets, WIFI og andre trådløse apparater - både for voksne, menspesielt for barn. Det er et paradoks at man som forbruker selv skal ta stilling til hvordan man skal forholde seg til mobilstråler når myndighetene ikke tar klart stilling, men bare anbefaler begrenset bruk. Kanskje er mobilstråling den neste tobakks- eller asbestsak?

Sundhedsstyrelsen i Danmarks anbefaling:

 “Generelt, at både barn og voksne begrenser bruken av mobiltelefon”.

Hviklet betyr:

 • Begrens telefonsamtalens lengde/Bruk mobiltelefonen bare til korte samtaler. 
 • Begrens mobiltelefonsamtaler i områder med dårlige antenneforhold - sjekk dette på mobiltelefonens skjerm 
 • Begrens samtaler når man transporteres, da mobiltelefonen kortvarig øker effekten til maks hver gang den leter etter en ny antenne.
 • Foreldre kan konkret være med og sette grenser for barns bruk av mobiltelefon, bl.a. ved å sørge for at de yngste barna ikke får mobiltelefon i det hele tatt. Generelt bør barn ikke bruke mobiltelefon før de er i stand til å begrense omfanget av samtaler i mobiltelefonen. 

             Les hele anbefalingen her 


Kræftens bekæmpelse (dansk forening for bekjempelse av kreft) anbefaler:

 • Mobilelefoni, antennemaster og trådløst nettverk
  Stråling fra mobiltelefoner er muligens kreftfremkallende for mennesker, men det er behov for mer forskning
 • Kort tids bruk av mobiltelefon øker ikke kreftrisikoen
  Underøkelser som er foretatt til nå viser at kort tids bruk av mobiltelefon (dvs. mindre enn 10 års bruk), ikke medfører økt risiko for kreft.
   
 • Sammenhengen mellom barns bruk av mobiltelefon og kreftrisiko er ikke grundig undersøkt
  Et annet uavklart spørsmål er sammenhengen mellom mobiltelefoni og risikoen for utvikling av kreft i hjernen hos barn - spesielt barn med stor og langvarig bruk av mobiltelefon. Da barnets kranium er tynnere enn hos voksne, vil hjernenvære mer utsatt. Inntil videre fins det ingen undersøkelser som spesifikt ser på risikoen blant barn. 

             Les anbefalingen her 

 • Det Europeiske Miljøbyrået (EUs rådgivende organ) 
  Advarte i 2007 og 2011 om helserisikoer ved radiofrekvent stråling og anbefaler at “føre var”-prinsippet gjøres gjeldende, dvs. at man tar ulike forholdsregler. Regjeringer, teleindustrien og befolkningen generelt oppfordres til å redusere eksponeringen og det anbefales at grenseverdiene revurderes. “Vi risikerer uopprettelig skade på mennesker og miljø ved å tolerere for kraftig stråling fra mobiltelefoner, trådløse nettverk og høyspentledninger”, heter det i rapporten. Se rapporten
 • Europarådet har i 2011 kunngjort at radiofrekvent stråling utgjør en helserisiko, og at eksponeringen av befolkningen bør reduseres. Europarådet oppfordrer til at spesielt barn og unge beskyttes, og at det ikke brukes WIFI i skoler, men kablede forbindelser. Se artikkel

  Film: Nevrolog, lege og journalist Sanjay Gupta fra CNN forteller om den nyeste kritiske forskningen på mobilstråling.